• 100 000 m2
  Velký prostor pro velké záměry
 • I/35
  Poslední lokalita s přímým napojením na novou trasu silnice I/35 v úseku mezi Libercem a státní hranicí
 • Umístění a charakteristika
  • Celková plocha pozemku cca 100.000 m2
  • Výborná lokalita umístěná přímo u nové trasy silnice I/35
  • Přímé dopravní napojení na sil. I/35
  • Poslední lokalita, která je k dispozici pro development mezi Libercem a státní hranicí
  • Územním plánem určená pro nerušící výrobu, skladování, logistiku, ČS, truck centrum a další aktivity
  • K dispozici studie využitelnosti území
 • Doprava a vzdálenosti
  • Silniční doprava
   (přímo u nové trasy silnice I/35)
  • Dálnice v ČR
   (rychlostní komunikace R35 (E442) 10 km)
  • Dálnice v SRN
   (dálnice A4 (E40) Bautzen 50 km)
  • Mezinárodní letiště
   (Praha Ruzyně 120 km)
  • Řízená skládka odpadu
   (Chotyně 6 km)
 • Významné firmy v lokalitě
  • D PLAST – EFTEC a.s.
  • ELAS s.r.o.
  • Ernst Bröer spol. s.r.o.
  • KSM Casting CZ a.s.
  • M&K – Element s.r.o.
  • Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.
  • VGP CZ – Drylock Technologies s.r.o.